torsdag 15. april 2021

Schola Solensis på Instagram

@schola.solensis

Det er oss det, og vi vil gjerne ha fleire følgjarar!
Sjølv om du ikkje er blitt invitert til konsert av oss på eit år, har vi ikkje gitt oss. Om vi ikkje kan synge saman kvar veke slik vi pleier, har vi mange spennande planer. Og ja, vi har, som alle andre, planlagt mykje som vi har avlyst dette året, men vi gir oss ikkje! Mens vi ventar på lystigare tider har vi nytta tida til å grave i den gregorianske songskatten, vi les oss opp og ser leiter fram, og testar ut nye prosjekt - nokre ligg eit stykke fram i tid, andre kan realiserast så snart det er lov. 

Vi håper vi snart kan sjå deg. Hald deg gjerne oppdatert på Facebook og Instagram i ventetida, og nytt gjerne emneknaggen #scholasolensis 

søndag 16. august 2020

Avlyst: Søndag 13. september, 2020: Konsert på Utstein kloster

Velkommen til klosterkirken på Utstein kloster, kl. 14.00.

Kirken på Utstein er viet den hellige Laurentius, martyren som er skytshelgen for diakoner, de fattige, kullbrennere, brannmenn, kokker, bakere, strykere, vaskere, kaféverter, ølbryggere, forvaltere, glassmestere, elever, studenter, arkivarer og bibliotekarer. Hans navn blir også brukt i bønner mot brannskader, ild, feber; mot ryggsmerter, hekseskudd og isjias; mot skjærsildens kvaler.

Schola Solensis har laget et konsertprogram som forteller historien om helgenen Laurentius, om kirken på Utstein og klosterliv i middelalderen med vakker, gregoriansk sang.
Det er flere grunner for å legge søndagsturen til Mosterøy helgen 12.-13.september. Det blir arrangert vikingmarked; en perfekt ramme for et konsertbesøk i klosterkirken.
Billettsalg.

torsdag 19. desember 2019

Søndag 22. desember i Stavanger konserthus

Vi er spente og gler oss til søndag 22. desember; vi er nemleg inviterte med på konsert. Og vi snakkar Stavanger konserthus i Fartein Valen-salen, med Nils Henrik Asheim.Vi er audmjuke og stolte over oppdraget.

Slik omtaler Stavanger konserthus konserten: 
Denne konserten er en enestående anledning til å se animasjoner av kunstverk med sakrale motiver. Her en utrolig flott og spesiell versjon av Maria med barnet fra Book of Kells, 800-tallet, Irland. Nils Henrik Asheim spiller sin egen improviserte musikk. I alt 16 bilder vises på denne måten - "avdukes" bit for bit mens et musikkstykke spilles.https://www.facebook.com/konserthus

Her er meir informasjon om hendinga:
https://www.stavanger-konserthus.no/event/mysteriets-ansikter-orgelets-julekonsert/


torsdag 12. desember 2019

Adventsvesper 2019

Søndag 15. desember klokka 19.00 er det adventsvesper i Stavanger domkirke. Denne gongen er Øivind Holtedahl med oss.

Du er hjarteleg velkommen til ein fredfull halvtime.

(Fri entré/ kollekt)

onsdag 20. mars 2019

Konsert Mariabodskapsdag

Måndag 25. mars 2019 

kl. 20.00 - 20.45 

Sola Ruinkyrkje
Maria bodskapsdag feirar vi livets under med gregoriansk konsert. Det er med fryd vi presenterer harpespelar Diána Emese Gál, som løftar konsertopplevinga til himmelske høgder!

søndag 18. november 2018

Adventsvesper

Tradisjonen tru - Schola Solensis syng adventvesper i år også. 

Det blir i Stavanger domkyrkje, sundag 16. desember kl 16.30 - cirka 17.00.  
Fri entré - Kollekt v/utg.


Vesper er ei av tidebønene i klosterdøgnet, og den bønen som innleiar kvelden. Du kan innleie jula denne ettermiddagen ... 


Schola Solensis syng den eldste kyrkjemusikken, på latin, men dei vakre tonane og orda, har mykje å seie til oss i dag. Set deg ned litt og lytt, og kjenn etter om ikkje freden senkar seg

I beit for ei julegåve?

Kva med å gi ein konsert-invitasjon? 
- Følg oss på Facebook og hald deg oppdatert på kor og kva tid vi syng.

 Eller kva med å gi cd-en "Psallat ecclesia" (produsent: Wolfgang Plagge)? 
- Spør ved utgangen eller ta kontakt med oss i scholaen, så ordnar vi det. Du finn songane på iTunes og Spotify òg

tirsdag 21. august 2018

Predicasti Dei Care


Konsertane som Schola Solensis hadde i Falnes kyrkje og Avaldsnes kyrkje på Karmøy dagen før Olsok (29. juli), var ei historisk relansering av ein hittil ukjent del av den vesle og svært så eksklusive Olavs-musikken som me har i arv frå norsk mellomalder (1200-talet).
-Første vers av Olavs-sekvensen kjent som «Predicasti Dei care» blei rekna som tapt, men i fjor dukka førsteverset opp i eit fragment i ei svensk kjelde, seier forskar og Schola-medlem Åslaug Ommundsen, UiB. Ho formidla frå sine funn, og hennar forsking på handskrifter frå mellomalderen, til eit svært så interessert og lyttande publikum som deltok på Olavsdagane på Karmøy.
Schola Solensis har nytta dei eldste handskriftene i vår innøving av sekvensen, som no, etter relanseringa, bør endra namn frå «Predicati Dei care» til «Salutamus te».
Koret framførte også sekvensen «Lux illuxit laetabunda» som er eit storverk frå Olavsmusikken. Desse to sekvensane blei brukt i feiringa av Olav Haraldsson (Olav den heilage, konge i Norge frå 1015-1028) i mellomalderen i heile Norge, og særleg i Nidaros i Trondheim, fram til reformasjonen (år 1537).
Melodiane frå dei to sekvensane har overlevd fram til i dag. I Norsk salmebok finst den nynorske oversettinga «Ljoset over landet dagna». Organistane Arnfinn Tobiassen og Lars Inge Tjøstheim framførte fleire storslåtte improvisasjonar over denne salmen.
Og medan regn- og toreveret spela sin himmelske og dramatiske melodi over tårnet på Olavs-kyrkja på Karmøy, framførte Schola Solensis den komplette versjonen av «Salutamus te».
Me takkar for oppdraget.
Har du óg lyst til å høyre resultatet? 1. september arrangerer Utstein Pilegrimsgard seminar med komponist og professor Wolfgang Plagge og Åslaug Ommundsen, professor i mellomalderlatin, UiB. Her vil Schola Solensis framføre den gjenfunne Olavsmusikken.
Påmelding innen 30. august på utsteinpilegrimsgard.no
Vil du sjå kva me har att av Olavsmusikken? UiB har publisert virtuelle handskrifter, og "The Saint Olaf Sequentiary" finn du på nettsida fragment.uib.no

lørdag 21. juli 2018

Konsertar på Karmøy

Laurdag 28. juli er det olsokkonsertar i to kyrkjer på Karmøy: Falnes kyrkje (klokka 18.00) og Avaldsnes kyrkje (kl. 21.00). 
Prof. Åslaug Ommundsen vil fortelja om forskinga si knytta til denne musikken. Åslaug er god til å fortelja om forskinga, og ho gjer det slik at vi alle kan forstå og lære meir om den gregorianske musikken i Noreg i mellomalderen.
Kantorane Arnfinn Tobiassen og Lars Inge Tjøstheim bidrar med norsk orgelmusikk basert på Olavsmusikken. Sentralt står sekvensen som på norsk blir kalla "Ljoset over landet dagna".
Konserten er eit samarbeid mellom Karmøy orgelkonsertar og Olavsdagane i Avaldsnes. Om det ikkje passar klokka 18.00 kan du få med deg same konserten i Avaldsnes kyrkje klokka 21.00.

Inngangspengar kr 150,-. Velkomen!

http://www.falneskirke.no/Artikler/Nyheter/ArticleId/59803/Olsokkonsert-i-Falnes-28-juli-kl-18


tirsdag 6. mars 2018

Konsert i Sola ruinkyrkje torsdag 22. mars, 2018

Tradisjonen tru framfører Schola Solensis eit utsøkt knippe av den vakre musikken som er laga i samband med feiringa av Maria bodskapsdag (25. mars). 

Det blir gregoriansk song, men òg stemningsfull musikk av Anne Gundersen, blokkfløyter. 

Velkommen til Sola ruinkyrkje torsdag 22. mars klokka 19:00 - 19:45

Konserten er gratis. 
Kollekt.


Fotografi av taket i Santa Maria Maggiore, Roma
(Hilde Garlid)

mandag 6. november 2017

Adventsvesper i Stavanger domkirke

Tradisjonen tru syng Schola Solensis vesper andre sundag i advent. I år gjestar me Domkyrkja i Stavanger.
10. desember kl 16.30.
Vesper er ein av dei sju litturgiske tidebønene som blir sunge i kloster og i katolsk tradisjon. Skikken med å be til faste tider i løpet av døgnet går tilbake til urkristendommen, og vesper, som blir sunge om ettermiddagen, har nok vore eit av hjarteslaga i Stavanger domkyrkje i tidlegare tider.

Bli med på ei stemingsfull og meiningsfull musikalsk reise tilbake i tid der bøner blei sunge.

søndag 26. mars 2017

Tonar frå himmelen - Maria bodskapsdag"Men engelen sa til henne: «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus".

25. mars er Maria bodskapsdag i den kristne kalender. Dagen markerer me i Schola Solensis på ypperste vis, med kveldskonsert i Sola ruinkyrkje måndag 27. mars kl 20.00.

Med stor beundring og entusiasme har me nyleg blitt kjent med harpespelaren Diána Emese Gál. Det er himmelsk vakkert det ho formidlar frå sitt sjeldne instrument. Diana blir med oss og feirar dagen, bodskapen og ho som fann nåde hos Gud.


http://www.harpejoe.com/
https://www.facebook.com/harpejoe/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/423202674693697/

fredag 24. juni 2016

Solesmes, Pays-de-Loire

Sundag 19. juni til torsdag 23. juni 2016


Songarane i Schola Solensis har hatt eit heilt fantastisk inspirerande opphald i Solesmes i Frankrike! Vi hadde sett fram til å få møte fader Bruno Lutz, korleiar i klosteret Abbaye Saint-Pierre Solesmes. Vi visste at vi skulle ha ein kyrkjekonsert (men ikkje at vi skulle få lov til å synge inne i sjølve klosterkyrkja), og vi håpa på å få eit møte med nonnene i Abbaye Sainte-Cécile de Solesmes. Takka vere vår svenske reiseleiar og døropnar, Madame Berit, fekk vi oppleve så uendeleg mykje meir enn vi hadde våga håpe på!

Det må vere travelt å vere munk og nonne: Heile sju gonger i døgeret syng dei tidebøner. Laudes, Messe, Vesper og Completorium er opne for oss vanlege folk. Desse varer frå 25-30 minutt til ein time. Her blir det ikkje lese eller sagt eit ord; ein syng alt frå bibeltekstar til bøner, og når vi seier "ein syng", meiner vi eigentleg "dei syng", for vi deltar ved å vere til stades og lytte. Keisamt, tenker du kanskje? Ikkje i det heile tatt, er vår røynsle! Den gregorianske songen har ein energi og ei kraft i seg som løfter deg og gir deg indre fred på same tid. For oss songarar var det sjølvsagt lærerikt og inspirerande å høyre korleis ekspertane fraserer og ikkje minst avfraserer, kor dei pustar og kor dei ikkje pustar og så vidare.

Fader Bruno tok seg tid til å undervise oss heile fire økter, og det var verkeleg ei gledeleg overrasking! Fryde-fæle er kanskje ordet som skildrar best desse møta. Han gav oss mange gode råde om kva vi skal jobbe meir med i tida framover, og ikkje minst gav han oss nokre enkle metodar vi kan nytte for å jobbe med dette. Han hadde også med seg bøker med fotografiske faksimiler av handskrift som viste dei ulike stega i måten å notere den gregorianske songen på.Vi fekk også to sterke møte med nonnene. Tysdag ettermiddag var vi på vesper i nonnene si klosterkyrkje, og etterpå var vi inviterte inn i samtalerommet for å synge for dei. Ikkje til forkleining av nokon, men dei var eit fantastisk godt publikum! Inger Hagerup skriv i diktet "Episode" om "den spente streng fra hans til hennes hjerte", og sånn var det å synge for nonnene; det var som spente strengar frå hjarte til hjarte. Det er ei eiga sjukeavdeling i klostera, og nonner og munkar som er utdanna sjukepleiarar jobbar her. Då vi song for nonnene, tok dei oss opp på band, for å kunne spele av konserten for dei som var for sjuke til å komme ned.Onsdagen fekk vi eit personleg møte med ei nonne som har levd i klosteret i 54 år. Nonnene lever innanfor "la clôture", og dei går berre ut om det er absolutt naudsynt. Samtalerommet er delt i to av ein vegg med solid gitter. Til og med når dei skal møte familien sin, er dei på kvar si side av dette gitteret. Dei får lov til å stikke hendene gjennom gitteret, men det er alt. For oss var dette underleg og opprivande å høyre, men nonna sa vi måtte hugse på at alle nonnene var der av eiga fri vilje - men det er vondt for foreldra i starten, la ho til.  At dei lever innanfor klosterets murar tyder ikkje at dei aldri er ute i frisk luft: Kloster har enorme eigedomar og vakre hageanlegg som nonnene nyttar mellom anna til å gå eller springe seg ein tur.Følg lenkene under for å vitje klostera sine heimesider:

http://www.saintececiledesolesmes.org

http://www.solesmes.com/office-recordings-video

tirsdag 26. april 2016

Sommardagar i Solesmes

I juni 2016 skal vi i Schola Solensis til Solesmes i Frankrike for å lære meir om den gregorianske songen. Vi er glade og spente, og ikkje reint lite stolte, over å ha fått invitasjonen.
Her kan dokker lese om Abbaye Saint-Pierre: http://www.solesmes.com/
Det kjem nok eit reisebrev seinare.

lørdag 12. mars 2016

Konsert måndag 14. mars 2016

Gregoriansk musikk lovprisar Maria som Guds mor og himmeldronninga, men også som ein omsorgsfull og nådefull person.

14. mars 2016, kl 20.00 blir det ein kort konsert med gregoriansk song i Sola ruinkyrkje med tema Maria.

Fri entré - Kollekt ved utgangen

torsdag 3. desember 2015

Adventsvesper, 2. sundag i advent

LAURDAG 5.12.15 er vi inviterte til å synge adventsvesper i St. Svithun katolske kirke i Stavanger, kl. 17.15.

SUNDAG 6.12.15 syng vi som vanleg adventsvesper i Sola ruinkyrkje.

Fri entré - Kollekt

torsdag 19. november 2015

der har eg det som fisken i vanne'

Laurdag 28.11.15 syng vi i Rosenkrantztårnet i Bergen.
Vi har kalla konserten "Himmeldronninga".
Arrangementet er ein del av Bergen middelaldermusikkdager. - Vi er glade for nok ein gong å vere inviterte; dette ser vi fram til kvart år!
http://www.bmmd.no/

fredag 2. oktober 2015

Schola Solensis - 20 år!

Invitasjon til 20 års markering for Sola ruinkyrkje og Schola Solensis
Laurdag 31. oktober 2015, kl 12 – 16 i Sola ruinkyrkje
 

Syng Kyrkje, Syng  

Psallat Ecclesia


 
Føredrag:
  • Alf Tore Hommedal, Førsteamanuensis Universitetsmuseet i Bergen, ansvarleg for utgraving av kyrkjeruinen i 1986, og fagkonsulent for gjenreising av kyrkja. Emne: Historia om Sola ruinkyrkje 
  • Åslaug Ommundsen, Forskar, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen. Emne: Norske handskriftfragment og den gregorianske songen 
  • Marianne Evensen, Kulturkonsulent i Sola. Emne: Marinemålar  Johan J. Bennetter – han som redda ruinkyrkja. Det blir vist måleri. 
Schola Solensis syng gregoriansk song mellom innslaga
Schola Solensis. Foto: Gunnar Grøsland
 
 
Påmelding til asbjorg.vaaland@lyse.net innen 17.10. Pris: kr 200. Faktura blir sendt etter registrert påmelding. Arrangør: Schola Solensis i samarbeid med Sola kulturkontor. Enkel servering. Velkomen!

lørdag 26. september 2015

Sørbø kyrkje på Rennesøy - Vesper med noko attåt

Schola Solensis er invitert til å vere med på vesper i Sørbø kyrkje på Rennesøy.

Etter vesperen (som varer ein halvtimes tid) er det kyrkjekaffi og scholaen vil ha eit kort føredrag om gregoriansk song, med innlagte, musikalske eksempel.

Hjarteleg velkommen!

Fri entré

MIDDELALDERKYRKJA SØRBØ: Sørbø kyrkje er ei høgendekyrkje, reist av ein høvding på garden Sørbø i tida mellom år 1130 til 1150, til bruk som soknekyrkje.
Før den vart reist har kristninga vore markert med eit steinkors på Krosshaug, omkring 300 meter fra kyrkja. Det står ein kross der også i dag, og eit bruddstykke av det eldste steinkorset er bevart.

lørdag 22. august 2015

Semesterstart

Måndag 17. august var songsemesteret i gong att for Schola Solensis sin del.

Vi har så mange planar; du skulle berre visst!
- Og du skal få vite om alt, men det kjem i mindre porsjonar. Vi kan likevel røpe at vi har tenkt oss til Bergen, vi dukkar nok òg opp i Stavanger domkirke og du kjem heilt garantert til å finne oss i Sola ruinkyrkje - utan samanlikning Noregs vakraste øvingslokale.

Tjueårsjubileum
I 2015 er det tjue år sidan Sola ruinkyrkje blei gjenopna som nettopp ei ruinkyrkje. Schola Solensis feirer same jubileet: scholaen kom til som ei direkte følgje av at Sola ruinkyrkje skulle gjenopnast i 1995. Scholaen er oppriktig glade i denne mellomalderkyrkja, og vi let ikkje eit jubileumsår seile forbi utan at vi markerer det. Du skal som få vite meir når det nærmar seg. Vi legg ut informasjon på Facebook gruppa til Schola Solensis og på denne bloggen.

Du skal vere hjarteleg velkommen til kvart eit arrangement!
Ta med deg nokon og rusle deg ein tur på stranda, om det er konsert i ruinkyrkja. Solastranda er fascinerande flott anten det er sommarsol, eller det er haust og ruskar ute.

Om du er blant dei som kunne tenkt deg å prøve å synge i lag med oss, kan du gjerne ta kontakt med dirigenten vår, Ragnhild A. Hadland.

tirsdag 2. juni 2015

Måndag 8. juni, 2015 - Kveldskonsert med Eivor Time

Schola Solensis utvidar den musikalske venekrinsen og har med seg folkemusikar Eivor Time på kveldskonsert. 
Eivor Time vil syngje og spele harpeleik. 
Schola Solensis vil framføre gregoriansk song, men òg nokre folketonar. 

Velkommen til Sola ruinkyrkje, måndag 8. juni, 2015 klokka 20.00.


 Fri entré - kollekt.