torsdag 19. november 2015

der har eg det som fisken i vanne'

Laurdag 28.11.15 syng vi i Rosenkrantztårnet i Bergen.
Vi har kalla konserten "Himmeldronninga".
Arrangementet er ein del av Bergen middelaldermusikkdager. - Vi er glade for nok ein gong å vere inviterte; dette ser vi fram til kvart år!
http://www.bmmd.no/