søndag 23. november 2014

Adventsvesper, 2014

Tradisjonen tru syng 
Scola Solensis adventvesper 
2. sundag i advent. 

I år syng me tidebøna i BISPEKAPELLET i STAVANGER, sundag 7.desember kl. 16.30 til 17.00. Kollekt.

Vel møtt!